วันนี้วันพระ.com

อีก 1 วันจะถึงวันพระ

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559

แรม 13 ค่ำ เดือน 9 ปีวอก

วันพระก่อนหน้า

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559

วันพระถัดไป

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559
ยังกิญจิ สมุทยธัมมัง สัพพันตัง นิโรธธัมมันติ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีสภาพเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งทั้งปวงนั้น มีสภาพดับไปเป็นธรรมดา