วันนี้วันพระ.com

วันนี้เป็นวันพระ

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559

แรม 10 ค่ำ เดือน 11 ปีวอก

วันพระก่อนหน้า

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559

วันพระถัดไป

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559
ยังกิญจิ สมุทยธัมมัง สัพพันตัง นิโรธธัมมันติ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีสภาพเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งทั้งปวงนั้น มีสภาพดับไปเป็นธรรมดา