วันนี้วันพระ.com

วันนี้เป็นวันพระ

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559

แรม 11 ค่ำ เดือน 10 ปีวอก

วันพระก่อนหน้า

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559

วันพระถัดไป

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ยังกิญจิ สมุทยธัมมัง สัพพันตัง นิโรธธัมมันติ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีสภาพเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งทั้งปวงนั้น มีสภาพดับไปเป็นธรรมดา